Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Chính sách bảo mật của COUPONS-PROMO-CODE.COM được thiết kế để cung cấp cho khách truy cập các phiếu giảm giá và giao dịch chất lượng trong khi vẫn giữ niềm tin trong giao dịch với khách hàng và đối tác của chúng tôi. Trong chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và giúp bạn đưa ra quyết định cập nhật về việc sử dụng phiếu giảm giá và giao dịch tại COUPONS-PROMO-CODE.COM.

Chúng ta đã thu thập được thông tin gì rồi?

Quyền riêng tư của bạn rất cần thiết đối với chúng tôi và bạn có thể sử dụng COUPONS-PROMO-CODE.COM ẩn danh, chúng tôi không thu thập bất kỳ địa chỉ email nào.

Sử dụng cookie

COUPONS-PROMO-CODE.COM cũng sử dụng cookie của Nhật Bản và nhật ký máy chủ web để thu thập thông tin về cách trang web của chúng tôi được sử dụng bởi khách truy cập của chúng tôi. Cookies là một tính năng của trình duyệt web chứa các bit thông tin giúp cá nhân hóa trải nghiệm web của bạn. Bạn luôn có thể từ chối bộ sưu tập cookie bằng cách tắt chúng trong cài đặt trình duyệt internet của bạn. Cookie và nhật ký web có thể theo dõi thời gian truy cập, thời gian tại trang web của chúng tôi, trang nào đã được xem và các trang web được truy cập ngay trước và ngay sau trang web của chúng tôi. Thông tin này không chứa bất kỳ thông tin cá nhân nào về bạn và được thu thập trên cơ sở tổng hợp.

Liên kết ngoài

Trang web của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang web thương mại khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thực tiễn, chính sách hoặc nội dung của các trang web đó và khuyến khích người dùng của chúng tôi xem xét các chính sách riêng lẻ trong đó.

Thay đổi trong thông báo chính sách

Chúng tôi có thể thay đổi bất kỳ phần nào trong chính sách của chúng tôi trong quá trình phát triển trang web đang diễn ra và chúng tôi sẽ cập nhật trang này cho bất kỳ thay đổi nào trong chính sách của chúng tôi. Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào được thực hiện đối với việc thu thập hoặc phân phối thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ sử dụng bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp (cụ thể là email của bạn) theo chính sách quyền riêng tư mà theo đó nó được thu thập.